Hakkımızda

Hakkımızda

Hakkımızda resim

Hakkımızda

Purevix olarak projemize 2008 yılında Kalıcı Anti-bakteriyel özelliği olan Seramik Sıvı Filtresi için AR-GE çalışmalarıyla başladık. İçinde bulunduğumuz yüzyılın ve geleceğimizin önemli çevre sorunlarından birisi doğal kaynak sularının kirliliği ve çevreye bırakılan atık suların zararlarıdır. Bu önemli sorundan esinlenerek yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiğimiz kalıcı özelliğe sahip anti-bakteriyel seramik sıvı filtresini geliştirdik.

Çalışmalarımızı Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde bulunan Seramik Araştırma Merkezi’nde yaptırmış olduğunuz porozite (gözeneklilik) analizleri doğrultusunda gerçekleştirdik.

Son olarak üretmiş olduğumuz filtrelere anti-bakteriyel özellik katmamız gerektiğini gördük.

Piyasa da satılmakta olan anti-bakteriyel filtrelerin; pişirilen seramik filtreye anti-bakteriyel emzirilmek suretiyle yapıldığını ve bu tip anti-bakteriyel filterelerin su ile teması halinde 3 saat gibi kısa bir sürede anti-bakteriyel özelliğini kaybettiğini gördük.

Çalışmalarımızda, anti-bakteriyel özelliğin filtrede kalıcı olabilmesi için anti-bakteriyel maddenin üretim esnasında seramik hammaddenin içine karıştırmakla olabileceğini tespit ettik. Uzun çalışmalar sonucunda, dünya standartlarının kabul ettiği oranda antibakteriyel malzemeyi ürettik, seramik malzemeyle belirli oranlarda karıştırarak şekillendirdik ve pişirdik. Böylece filtre fiziksel özelliğini yitirse bile antibakteriyel özelliğini korumaktadır. Bu yöntemle filtre bizim dışımızda kimse tarafından üretilmemektedir.

Üretimlerimiz istenilen ölçülerde ve porozitede olabilmektedir. Projemiz KOSGEB destekli geliştirilmiş, Ar-Ge ve İnovasyon projesini başarı ile sonuçlandırmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da başarılı görülmüş ve ödüllendirilmiştir.

FDA’in kabul ettiği Gümüş oranıyla elde edilmiş olan anti bakteriyel Nano-Gümüş topları üreterek suda bulunan mikro biyolojik maddelerin yanı sıra virüsleri ve mantarları da yok etmekteyiz.

Hakkımızda resim